Celem rozgrywki jest zdobycie jak największej ilości punktów zwycięstwa, które możemy zdobyć poprzez budowę budynków zwycięstwa.

Przygotuj elementy gry wg wytycznych w instrukcji.

Rozgrywka ma 5 rund.

Wybrany losowo pierwszy gracz rozpoczyna rozgrywkę. Każdy z graczy ma do wyboru trzy akcje: import, budowę i produkcję. Wszystkie są dobrowolne i mogą być wykonywane tylko raz podczas każdej tury. Co ważne, mogą być wykonywane w dowolnej kolejności. Dodatkowo każdy gracz podczas swojej tury może sprzedawać swoje surowce kupcom wg stałego cennika, znajdującego się na każdej planszy gracza.

Import

Odbywa się na planszy głównej.

Wybierając od 2 do 4 surowców z drugiego rzędu rozpoczynamy licytację.Jedyną walutą w licytacji są floreny i licytacja trwa do momentu ustalenia najwyższej stawki. Jeśli licytację wygrywa gracz, podczas którego tury odbywała się licytacja, zabiera wszystkie wybrane surowce po wpłaceniu do banku oferowanej sumy.Jeśli grę wygrywa inny gracz, jeden z surowców oddaje graczowi, podczas którego tury odbywała się licytacja. Zwycięzca licytacji decyduje o tym, który z surowców zostaje oddany.

Budowa

Odbywa się na planszy budynków.  Z planszy budynków wybieramy budynki, które chcemy wybudować. Budynki produkcyjne ustawiamy na planszy gracza, a pozostałe wokół niej.

Produkcja

Odbywa się na planszy gracza.

Dzięki wybudowanym w tej lub poprzedniej turze budynkom produkcyjnym, możemy produkować surowce. Kamieniołom produkuje co rundę 5 kostek kamienia, a tartak 5 kostek drewna. Każdy w graczy może wybudować maksymalnie 4 budynki produkcyjne. Przy czym przy budowie 3. i 4. musi dodatkowo wpłacić do banku po 5 florenów. Ilość wybudowanych budynków zwycięstwa nie jest limitowana.

Przy rozpoczęciu pierwszych 4 rund otrzymujemy surowce i monety, których ilości są oznaczone na osi rund.

Po zakończeniu tury każdego z graczy na planszy głównej przesuwamy surowce z pierwszego rzędu na puste miejsca drugiego rzędu. Brakujące surowce z pierwszego rzędu uzupełniamy losowo surowcami z pomarańczowej sakiewki.

Przy budowie portów otwierają się dla nas kolejne kanały dostaw – portowe. W momencie wybudowania pierwszego i drugiego portu uzupełniamy kolumny dostaw portowych surowcami z niebieskiej sakiewki oznaczonej symbolem statku. Znajdują się w niej duże kostki kamienia i drewna, które mają wartość 5 małych kostek surowców. Teraz możemy wybierać podczas akcji importu jednocześnie małe i duże kostki surowców dostępne w drugim rzędzie na planszy głównej. To zdecydowanie zwiększa dynamikę gry. Kanały, jak również budynki statków znajdujące się pod budynkami portów, są dostępne dla wszystkich graczy.

Po zakończeniu 5 rundy wygrywa gracz, który posiada największą ilość punktów zwycięstwa.

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro